Кое искате да бъде логото на Народна мрежа?

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Total votes: 2

  • Вариант 1: 0 (0,00%)
  • Вариант 2: 1 (50,00%)
  • Вариант 3: 1 (50,00%)

The Poll is out of date. You have not voted.

Анкета за мерките

линк 3